Preaload Image
Showing 1-5 of 5 results

ทักษะเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(0 review)
26
students
0
Free

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ทักษะเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการนำเสนอเนื้อหาในการเรียนรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ชุดรายการ ไอซีทีอีซี่ (ICTEZ) เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด ประกอบคำบรรยาย และภาษามือ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง 1) ความสำคัญของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2) รู้จักการใช้สื่อสังคม และ เครือข่ายสังคมที่เหมาะสม และ 3) การใช้งานเทคโนโลยีโดยไม่ก่อความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งโครงการวิจัยการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดย รองศาสตราจารย์...

Free

เกษตรอัจฉริยะ (SMART FARM)

(3 reviews)
305
students
3
Free

คำอธิบายคอร์ส ความสําคัญของภาคการเกษตร การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการสงเสริมการเกษตรแหล่งข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ระบบการคิด การจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตรและการบริการกลยุทธ์และเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม การบริหารการเปลี่ยนแปลง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวบ่งชี้ความสําเร็จ รวมถึงเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm รูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้ การทำไร่ทำนามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเอาข้อมูลของภูมิอากาศทั้งใน ระดับพื้นที่ย่อย (Micro-climate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น...

Free

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส กลยุทธ์ในการนำเสนองานโฆษณา เป็นการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีที่ดึงดูดความสนใจและมีความหมายต่อผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าโฆษณาจะเป็นเพียงองค์ประกอบเล็ก ๆ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด แต่ก็มีบทบาทที่สำคัญ เพราะมีจุดแข็งที่สำคัญคือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก หากการโฆษณานั้นยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ จะส่งผลให้นั้น ๆ มีจุดขายที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น เนื้อหาของคอร์ส การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.1 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.2 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.3 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.4

Free

ทำไมต้องสร้างแบรนด์

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส แบรนด์มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก มีอัตราการแข่งขันที่สูง จึงทำให้การมีแบรนด์ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเป็นสิ่งที่สำคัญ สามารถขายแบรนด์ได้ การสร้างชื่อชื่อเสียงหรือมีแนวคิด ความต้องการของกลุ่มลูกค้า และทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถจดจำและรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจได้ด้วยแบรนด์ แบรนด์ที่แข่งแรงจะเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในระยะยาว เนื้อหาของคอร์ส แบรนด์คืออะไร ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ตอนที่ 1 ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ตอนที่ 2 สร้างแบรนด์เริ่มต้นอย่างไร

Free

ถ่ายภาพอย่างไรให้ปัง

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส การถ่ายภาพเป็นหน้าต่างของการทำธุรกิจออนไลน์ ภาพถ่ายที่ดีสามารถสร้างยอดขายได้มหาศาล สำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ และมีปัญหาเรื่องภาพถ่ายที่ไม่โดนใจลูกค้า ภาพไม่ดึงดูดลูกค้า และอยากถ่ายภาพเองแต่ไม่รู้จะต้องถ่ายอย่างไร เริ่มอย่างไร คอร์ส Digital Photography For SME “ถ่ายภาพอย่างไรให้ปัง” จะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแน่นอน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการถ่ายภาพมาก่อน ไม่ต้องใช้กล้องตัวใหญ่แบบมืออาชีพ แค่กล้องจากสมาร์ทโฟนก็สามารถมีภาพถ่ายที่ปังได้แน่นอน เนื้อหาของคอร์ส แนะนำการถ่ายภาพ รู้ก่อนเรียน การเตรียมอุปกรณ์ การจัดองค์ประกอบภาพที่ดี การจัดฉากและระนาบฉาก...

Free