Preaload Image

Popular Courses

Popular Courses
Showing last course of 19 results

ถ่ายภาพอย่างไรให้ปัง

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส การถ่ายภาพเป็นหน้าต่างของการทำธุรกิจออนไลน์ ภาพถ่ายที่ดีสามารถสร้างยอดขายได้มหาศาล สำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ และมีปัญหาเรื่องภาพถ่ายที่ไม่โดนใจลูกค้า ภาพไม่ดึงดูดลูกค้า และอยากถ่ายภาพเองแต่ไม่รู้จะต้องถ่ายอย่างไร เริ่มอย่างไร คอร์ส Digital Photography For SME “ถ่ายภาพอย่างไรให้ปัง” จะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแน่นอน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการถ่ายภาพมาก่อน ไม่ต้องใช้กล้องตัวใหญ่แบบมืออาชีพ แค่กล้องจากสมาร์ทโฟนก็สามารถมีภาพถ่ายที่ปังได้แน่นอน เนื้อหาของคอร์ส แนะนำการถ่ายภาพ รู้ก่อนเรียน การเตรียมอุปกรณ์ การจัดองค์ประกอบภาพที่ดี การจัดฉากและระนาบฉาก...

Free